sales@arrayic.com 028-65027799
功率放大器
当前所在位置: 首页  >  产品中心 功率放大器
型号 比较 参数筛选 
可用此比较功能对多个产品进行指标对比
频率(min)(GHz) 频率(max)(GHz) 增益(dB) 驻波 P-1(out)(dBm) Psat(dBm) PAE 电压(V) 电流(A)
HG125F 下载 8 12 8 1.4 / 1.4 20 N/A N/A 5 0.09
HG126FA 下载 10 15 19 1.4 / 1.4 16.5 N/A N/A 5 0.065
HG128F 下载 32 37 21 1.8 / 1.4 11 N/A N/A 5 0.028
HG136F-2 下载 6 18 21 1.5 / 1.5 38 38 20% 8 2.3
HG135FA 下载 8 11 24 2 / 2 N/A 42 36% 8 3.3
HG138F 下载 27 30 22 1.9 / 1.5 31 32 35% 6 0.45
HG137FA 下载 2 20 12.5 1.7 / 1.4 29 31 18% 10 0.33
HG124FD 下载 2 6 20 1.7 / 2 25 27 34% 5 0.24
HG136F-3 下载 6 18 19 1.4 / 1.5 28 30 26% 5 0.59
HG125F-1 下载 6 12 9.5 1.4 / 1.1 16.5 N/A N/A 5 0.038
HG126FB 下载 6 18 16.5 1.6 / 1.2 18 N/A N/A 5 0.098
HG125F-2 下载 8 12 23 1.4 / 1.3 17 19 N/A 5 0.068
HG114FD 下载 5 6 19 1.8 / 1.5 21 8 0.095
HG137FA-1 下载 0 20 15 1.2 / 1.2 18 N/A N/A 5 0.136
HG136F-5 下载 2 16 8.5 1.6 / 1.5 N/A 29 25% 5 0.3
HG136F-4 下载 2 18 10 1.5 / 2 N/A 24.5 25% 5 0.13
HG135F-1 下载 8.5 10 27 1.5 / 1.5 N/A 40.5 42% 8 2.4
HG137FB 下载 19 21 26.5 1.5 / 1.5 25 26.5 34% 5 0.215
HG138F-4 下载 34 37 21 2 / 1.8 27 N/A 20% 5 0.53
HG124FE 下载 1.5 6 12 1.6 / 1.4 20.5 N/A N/A 5 0.095
HG138F1 下载 28 31 20 3.5 / 1.9 33 34 26% 6 0.9
HG134FA 下载 5 6 25 1.3 / 1.7 N/A 48.5 50% 28 0.2
HG135FC 下载 8 11.5 25 1.4 / 2 N/A 46 35% 28 0.13
HG135FC-1 下载 8 12 21.5 2 / 2 N/A 41.5 35% 9 3.3
HG134FB 下载 5 6 31.5 1.4 / 1.8 N/A 41.5 35% 9 3.2
HG128F1 下载 0 30 17 1.5 / 1.2 20 5 0.16
HG124F3 下载 4.5 7 9 1.3 / 1.5 18.5 5 0.045
HG124F4 下载 4.5 7 18.5 1.7 / 1.5 15.5 5 0.035
HG124F5 下载 4.5 7 25 1.6 / 1.3 22.5 5 0.13
HG124F2 下载 5 6.5 22.5 1.5 / 1.8 22 5 0.135
HG124F6 下载 2 6 26 1.2 / 1.4 26 25% 5 0.24
HG124F7 下载 5 6 11.5 1.8 / 1.4 23.5 / 5 0.115
HG126F5 下载 15 18 6.5 1.6 / 1.8 23 / 5 0.193
可以使用滚轮来控制滚动横向滚动条
产品

产品中心

2010-2020 版权所有(C)成都华光瑞芯微电子股份有限公司  蜀ICP备17028032号-1

技术支持:成都今网科技